DIVISIÓ TERRITORIAL AGREGACIÓ 7 DIES DADES DIÀRIES
AGA Dades obertes
CSV
Dades obertes
CSV
COMARQUES Dades obertes
CSV
Dades obertes
CSV
CATALUNYA CSV CSV


ALTRES DESCÀRREGUES
Registre de casos de COVID-19 realitzats a Catalunya. Segregació per sexe i municipi CSV
Registre de casos de COVID-19 realitzats a Catalunya. Segregació per sexe i edat CSV
Registre de casos de COVID-19 realitzats a Catalunya. Segregació per sexe i àrea bàsica de salut (ABS) CSV
Registre de defuncions per COVID-19 a Catalunya. Segregació per sexe i comarca CSV