POBLACIÓ RESIDÈNCIES/GENERAL POBLACIÓ TOTAL
DIVISIÓ TERRITORIAL AGREGACIÓ 7 DIES DADES DIÀRIES AGREGACIÓ 7 DIES DADES DIÀRIES
AGA Dades obertes
CSV
Dades obertes
CSV
CSV CSV
COMARQUES Dades obertes
CSV
Dades obertes
CSV
CSV CSV
REGIÓ CSV CSV CSV CSV
CATALUNYA CSV CSV CSV CSV


ALTRES DESCÀRREGUES
Registre de casos de COVID-19 realitzats a Catalunya. Segregació per sexe i municipi CSV
Registre de casos de COVID-19 realitzats a Catalunya. Segregació per municipi CSV
Registre de casos de COVID-19 realitzats a Catalunya. Segregació per sexe i edat CSV
Registre de casos de COVID-19 realitzats a Catalunya. Segregació per sexe i àrea bàsica de salut (ABS) CSV
Registre de defuncions per COVID-19 a Catalunya. Segregació per sexe i comarca CSV
Ingressats en UCI a Catalunya CSV
Ingressats en UCI a Catalunya per regió CSV