DIVISIÓ TERRITORIAL AGREGACIÓ 7 DIES DADES DIÀRIES
AGA Dades obertes
CSV
Dades obertes
CSV
COMARQUES Dades obertes
CSV
Dades obertes
CSV
REGIÓ CSV CSV
CATALUNYA CSV CSV
CATALUNYA (POBLACIÓ TOTAL) CSV CSV


ALTRES DESCÀRREGUES
Registre de casos de COVID-19 realitzats a Catalunya. Segregació per sexe i municipi CSV
Registre de casos de COVID-19 realitzats a Catalunya. Segregació per sexe i edat CSV
Registre de casos de COVID-19 realitzats a Catalunya. Segregació per sexe i àrea bàsica de salut (ABS) CSV
Registre de defuncions per COVID-19 a Catalunya. Segregació per sexe i comarca CSV
Ingressats en UCI a Catalunya CSV