Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 94,7 92,2 92,3
(1B) Personal de residències 80,7 75,6 76,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 83,5 75,2 77,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 61,9 8,1 10,4
(4) Persones amb gran dependència 84,2 70,8 71,6
(5A) Persones de 80 anys o més 88,4 31,5 31,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 33,5 1,9 1,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 19,8 0,4 0,6
(6) Treballadors essencials 66,3 0,9 2,2
(8A) Persones de 60 a 65 anys 49,6 0,4 1,3
Total >=16 anys 22,9 7,3 7,6
Total 19,5 6,2 6,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.