Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,9 96,9 97
(1B) Personal de residències 88,9 82,9 85,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91,3 84,7 88,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 85,2 65,5 70,2
(4) Persones amb gran dependència 90,1 87,6 88
(5A) Persones de 80 anys o més 93,1 92,1 92,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,5 86,3 91
(5C) Persones de 66 a 69 anys 86,6 13,5 17,3
(6) Treballadors essencials 81,9 59,7 63,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 83 32 38,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 79,3 52,9 57,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 66,6 1,7 8,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 51,1 1,2 9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 15,9 0,9 2,3
Total >=16 anys 58,7 34 37,7
Total 49,9 28,9 32
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi