Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98,2 98,3 93,1 93,5
(1B) Personal de residències 95,4 92,1 95,1 70,6 74,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,6 94,3 96,4 77,3 80,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,5 91,4 94,8 61,1 66,8
(4) Persones amb gran dependència 90,2 88,1 89,4 71,2 72,2
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94,4 94,4 88,8 89
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 93,4 93,8 82,6 87,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92 89,8 91,2 77,1 81,9
(6) Treballadors essencials 94,3 89,9 93,6 56,8 61,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,2 88,2 90,7 70 77,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,6 85,4 89,1 56,6 63,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,8 79,4 86 40,3 50,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,5 74,6 82,5 30,5 42
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,5 71,7 78 25,7 31,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,2 66,6 74,4 20,9 27,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 79 66,4 76,9 15 21,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 87,6 74 86,1 5,3 8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,9 61,7 71,7 0,2 0,7
(14) Persones de 5 a 11 anys 42,5 27,6 33,1 0 0,1
Total >=12 anys 87,4 80,9 86,2 47,2 53,1
Total >=16 anys 88 81,9 86,9 49,7 55,9
Total 81,2 74,4 79,5 42,4 47,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.