Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,4 97,5 97,8
(1B) Personal de residències 93,7 87,2 92,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95 89,4 94,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,3 83,2 91,1
(4) Persones amb gran dependència 91,3 88,7 90,2
(5A) Persones de 80 anys o més 93,8 93,1 93,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,5 88,1 93,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,7 83,8 89
(6) Treballadors essencials 92,2 82,5 90
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,3 78,4 88
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,2 76,8 86,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,3 67 81,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,1 57,5 77
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73 59,9 68,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,7 51,1 61
(12) Persones de 20 a 29 anys 65,7 48,7 60,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 76,7 58,4 69,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,4 47,1 54
Total >=12 anys 82,7 70,2 79,6
Total >=16 anys 83,4 71,4 80,9
Total 73,8 62,7 71
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi