Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98 98,2
(1B) Personal de residències 94,5 88 93,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 90,4 95,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,5 84,7 93,1
(4) Persones amb gran dependència 91,9 89,8 91,4
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,6 93,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,9 91,2 93,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,4 85,6 90,1
(6) Treballadors essencials 93,4 84,2 92
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,3 80,1 89,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,6 78,3 87,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,4 69,6 84,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,8 61,6 80,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,1 65,2 75,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,2 58 69,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,6 56,2 70,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,5 66,6 81,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76 64,1 73,5
Total >=12 anys 85,6 74,3 84,1
Total >=16 anys 86,1 74,9 84,6
Total 76,3 66,3 75
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi