Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,4 96,8 96,9
(1B) Personal de residències 87,5 80 82,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,1 85,5 88,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 83,5 54,7 59,1
(4) Persones amb gran dependència 89,6 87,1 87,2
(5A) Persones de 80 anys o més 92,4 91,5 91,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,5 86,6 89
(5C) Persones de 66 a 69 anys 84,1 6,8 9,1
(6) Treballadors essencials 77 54,2 57
(8) Persones de 60 a 65 anys 81,7 7,8 11,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 77,9 42,7 46,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 43 1,4 3,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 3,1 0,9 1,3
Total >=16 anys 51,4 31,6 33,3
Total 45,5 28 29,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi