Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 97,5 97,7
(1B) Personal de residències 93,3 87 92,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,7 90,4 94,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,6 84,4 92,4
(4) Persones amb gran dependència 91,3 89,5 90,9
(5A) Persones de 80 anys o més 93,2 92,8 92,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,9 90 92,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,2 84,2 88,5
(6) Treballadors essencials 92,6 82,8 90,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,7 80 88,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,5 78,7 86,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,5 68,3 80,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,7 57,7 76,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,5 62 69,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,3 53,9 63,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,4 50,2 63,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,6 59,9 72,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,8 48,5 55,8
Total >=12 anys 83,4 72,2 80,5
Total >=16 anys 83,9 73 81,3
Total 76,4 66,2 73,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi