Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,9 97,5 97,5
(1B) Personal de residències 86,8 81,1 82,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,4 84 86,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 80 57,4 60,8
(4) Persones amb gran dependència 91,2 88,9 89,1
(5A) Persones de 80 anys o més 93 92,1 92,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,4 89,9 90,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 82,1 3,7 5,8
(6) Treballadors essencials 78,7 57,2 59,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 78,9 4,5 8,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 72,3 33,4 35,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 26,2 0,6 2,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 2,6 0,4 1,3
Total >=16 anys 49,5 28,9 30,3
Total 42 24,5 25,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi