Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,6 97,9
(1B) Personal de residències 93,6 87,3 92,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,4 91 95,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,4 85,4 93,8
(4) Persones amb gran dependència 91,5 90 91,7
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 93,1 93,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,2 90,2 92,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,8 84,9 89,3
(6) Treballadors essencials 93,3 83,7 91,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,2 80,8 89,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,2 79,5 87,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,7 69,5 82,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,5 59,7 79,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,2 65,4 73,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,1 58,1 69,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,4 54,8 70,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,4 65,8 80,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,7 61,9 70,8
Total >=12 anys 85,2 74,5 83,5
Total >=16 anys 85,5 74,9 83,9
Total 78 68,2 76,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi