Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 97,8 97,8
(1B) Personal de residències 88,9 82,6 83,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91 84,5 86,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 84 65,9 69,8
(4) Persones amb gran dependència 91,4 88,8 89
(5A) Persones de 80 anys o més 93,2 92,5 92,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,7 90,5 91
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85,3 9,5 13,5
(6) Treballadors essencials 83,8 63 66,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 82,4 26,3 32,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 80,4 46,3 49,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 68,1 0,7 6,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 51,9 0,5 5,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 18,1 0,5 1,7
Total >=16 anys 60,5 33,5 36,2
Total 51,4 28,5 30,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi