Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98 98 94,3 94,9
(1B) Personal de residències 95,7 93,5 95,4 76,5 79,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 95,9 97,3 80,2 83,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,2 91,3 93,9 59,8 63,3
(4) Persones amb gran dependència 88,8 86 87 70 71,2
(5A) Persones de 80 anys o més 93,4 93 93,1 87,1 87,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,2 92,3 92,9 81,5 86,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,2 89,4 90,4 78 82,2
(6) Treballadors essencials 94 90,2 93,4 57,4 60,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,1 87,7 89,7 70,8 76,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,2 84 87,7 57,3 63
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,7 78,8 85 42,6 50,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82 73,3 81 32,4 41,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,9 71,8 76,3 27 30,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,1 66,3 73,1 20 24,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,1 66 75,9 15,3 20,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,6 75,7 84,9 6,1 8,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,9 63,5 70,9 0,4 0,9
(14) Persones de 5 a 11 anys 40 27,7 32,1 0 0,1
Total >=12 anys 86,4 80,6 85,2 48 53
Total >=16 anys 87,1 81,5 86 50,6 55,7
Total 80,3 74,3 78,7 43,2 47,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.