Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,6 97,7
(1B) Personal de residències 91,1 85,1 89,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91,8 87,1 90,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 89,6 76,6 84,7
(4) Persones amb gran dependència 91 88,6 89,8
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,8 93,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,3 91,8 92,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,4 82,8 86,1
(6) Treballadors essencials 88,6 77,9 84,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 84,7 74,2 82
(9) Persones de 50 a 59 anys 80,3 70,3 78,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 73,1 57,4 70,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 67,8 50 64,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 59,2 39,7 52
(11B) Persones de 30 a 34 anys 49,2 25,1 36,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 48,4 14,4 25,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 49,2 16,2 22
Total >=16 anys 75,2 60,9 68,8
Total 63,6 51,5 58,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi