Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,2 97,6
(1B) Personal de residències 94,5 87,6 93,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96 90,3 95,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,9 84,4 93
(4) Persones amb gran dependència 91,8 89,4 91,2
(5A) Persones de 80 anys o més 93,8 93,1 93,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,9 85,7 92,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,5 82,2 88,8
(6) Treballadors essencials 93,1 83 91,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,7 78,7 88,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,5 76,9 86,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,3 67,9 82
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,3 57,3 77,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,1 62 71,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,9 53,8 65,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,9 51 66,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,8 61,9 77,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,8 59,7 68,9
Total >=12 anys 83,7 71,4 81,8
Total >=16 anys 84,1 71,8 82,3
Total 76,1 64,9 74,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi