Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,2 98,2 98,5
(1B) Personal de residències 94,1 88,5 93,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,2 90,4 95,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 84,4 92,8
(4) Persones amb gran dependència 92,4 89,8 92
(5A) Persones de 80 anys o més 94,1 93,8 93,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 93 93,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,7 85,6 90,5
(6) Treballadors essencials 92,9 84 91,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,9 79,8 89,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,1 78,5 88,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,2 66,8 84,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,4 58,5 80,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76 64,1 73,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,3 56 66,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,6 54,1 68,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,8 64,1 80,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,7 61,2 69,2
Total >=12 anys 85,2 73,7 83,7
Total >=16 anys 86 74,4 84,5
Total 75,8 65,6 74,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi