Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,4 96,7 96,7
(1B) Personal de residències 89,2 83,2 85,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 90,7 82,6 85,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 81,7 53,3 58,5
(4) Persones amb gran dependència 90,8 88,8 89,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,8 92,8 92,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 80,5 92,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,3 5,2 8
(6) Treballadors essencials 75,4 49,2 51,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 83,4 5,4 10,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 76,8 33,8 38,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 47,4 1,4 5,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 2,8 1 1,3
Total >=16 anys 52,5 28 31,2
Total 44,4 23,7 26,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi