Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,5 97,7
(1B) Personal de residències 93,2 86,9 92,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,4 87,5 92,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,2 82,2 90,4
(4) Persones amb gran dependència 90,1 87,3 89,2
(5A) Persones de 80 anys o més 93,9 93,3 93,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,9 86,5 93,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,6 86 89,6
(6) Treballadors essencials 90,2 80,4 88,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 89 79 88,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 87 76,2 86,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83 68,2 82
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,1 59,5 77,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,5 59,3 71,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,4 50,6 64,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,5 50,4 66,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,4 61 76,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,6 58 66,8
Total >=12 anys 83,4 71,5 81,8
Total >=16 anys 84,2 72,2 82,7
Total 73,8 63,3 72,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi