Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,5 97,8
(1B) Personal de residències 95,1 88,5 94,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,7 91,4 96,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,5 85,5 94,2
(4) Persones amb gran dependència 92,2 90,2 91,8
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,6 93,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,4 91 93
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,2 85,4 89,5
(6) Treballadors essencials 94,1 84,5 92,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,5 81,5 89,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,7 79,1 87,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,2 71,6 83,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,9 65 80,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,7 65,7 75,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,8 58,8 71,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 75,1 56,2 72
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,1 65,9 82,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,9 64,7 75,6
Total >=12 anys 86 75 84,2
Total >=16 anys 86,3 75,4 84,5
Total 78,2 68,2 76,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi