Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97,4 97,4
(1B) Personal de residències 87,6 78,4 82,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 88,7 79,2 84,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 81,8 52,6 57,1
(4) Persones amb gran dependència 88,1 86,3 86,6
(5A) Persones de 80 anys o més 93,1 92,6 92,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93 80 91,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85,5 4,8 6,3
(6) Treballadors essencials 77,9 53,8 56,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 81,5 4,8 9,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 76,1 41,9 45
(10A) Persones de 45 a 49 anys 47,1 1,5 5,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 13 1,4 9,9
Total >=16 anys 51,8 27,6 31,1
Total 43,3 23,1 26
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi