Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,3 96,9 96,9
(1B) Personal de residències 80,3 73,8 75,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 90,1 84,2 87,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 81,8 44,2 51,5
(4) Persones amb gran dependència 90,7 87,6 87,6
(5A) Persones de 80 anys o més 93 92,3 92,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,6 88,5 89,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 83,3 3,6 8,3
(6) Treballadors essencials 73,5 48,9 52
(8) Persones de 60 a 65 anys 75,4 4,1 10,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 68,3 27,8 31,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 38,9 0,7 2,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 2,5 0,4 1,1
Total >=16 anys 49,4 27,4 29,4
Total 41,9 23,2 24,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi