Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,9 97,9
(1B) Personal de residències 91,7 85,5 90,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,2 84,9 91,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 87,1 76,9 83,5
(4) Persones amb gran dependència 88,1 87 87,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 92,9 93,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 81,6 93,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,2 83,1 86,8
(6) Treballadors essencials 86,2 77,9 82,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,5 76,6 84,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 83,6 75,7 82,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 79 62,8 77,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 72 45,4 69,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 54,4 41,5 44,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 37,7 12 14,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 35,3 2 4,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 28,8 1,1 2,5
Total >=16 anys 72,7 57,5 65,2
Total 60,7 48 54,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi