Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,6 98,6 96,4 96,9
(1B) Personal de residències 98 95,7 98 72,3 74,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,7 94,3 95,7 77,9 83,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,5 91,7 95,2 61,2 66,3
(4) Persones amb gran dependència 88,8 87,6 88,8 72,7 73,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,6 93,3 93,3 88,5 88,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 93,4 93,6 84,9 87,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,1 89,6 90,6 77,6 82
(6) Treballadors essencials 94,5 90,4 93,7 58,1 62,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,6 86,8 89,3 68,3 75,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,6 84,3 87,2 55,7 61,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,6 77,2 82,9 38,5 46,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,4 71,6 78,5 29 36,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,9 69,5 74,8 21,5 25,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74 65,7 72,2 18 21,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,4 67,1 75,4 12,1 15,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,3 72 82,8 4,1 5,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,1 60,9 68,5 0,2 0,5
(14) Persones de 5 a 11 anys 33,7 23,4 27,7 0 0
Total >=12 anys 85,9 80,8 84,9 48,4 52,7
Total >=16 anys 86,6 81,8 85,7 50,9 55,3
Total 79,3 74 78 43,5 47,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.