Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,4 98,6 98,6
(1B) Personal de residències 96,9 92,7 96,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,2 89,5 94,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,8 86,1 93,3
(4) Persones amb gran dependència 90,9 90,3 90,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 94,3 94,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,5 91,5 94,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,1 82,8 88,1
(6) Treballadors essencials 92,5 83,6 90,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,8 77,3 87,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,9 76,2 84
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,1 68,9 80,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,3 60 75,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,7 62,2 70,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,9 56,5 64,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 70,6 57,1 67,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,7 66,7 76,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,5 63,3 71,2
Total >=12 anys 83,5 74,1 82
Total >=16 anys 84 74,7 82,5
Total 74,5 66,1 73,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi