Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 97,6 97,8 90 90,4
(1B) Personal de residències 95,7 91,3 95,1 66,6 69,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,1 94,2 96,7 75 78
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96 90,1 95,1 53,2 57,8
(4) Persones amb gran dependència 90,1 86,6 88,1 64,5 65,1
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 94,1 94,2 86,1 86,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 92,4 93,1 77,6 84,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,8 88,7 90,5 72,7 77,3
(6) Treballadors essencials 94,6 88 93,7 47,8 50,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,1 87 90,5 66,3 72,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,4 83,5 88,7 48,7 54,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,2 77 85,1 29,8 38
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83 72,2 81,7 18 28
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,5 68,9 77,9 9,7 12,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,6 63 74,7 6,5 9,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,3 61,5 76,9 0,6 3,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,4 71,1 86,4 0,2 0,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,2 51,1 61,7 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 40,7 0 4,2 0 0
Total >=12 anys 87,4 78,6 85,5 39,8 44,2
Total >=16 anys 87,8 79,7 86,4 41,3 45,9
Total 82,1 72,1 78,6 36,5 40,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.