Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,5 98,6 94,5 94,7
(1B) Personal de residències 94,4 90,5 94,3 66,9 69,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,1 92,6 95,6 72,8 74,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,9 88,8 94,3 53,8 59,5
(4) Persones amb gran dependència 89,8 85,4 87 68,3 68,9
(5A) Persones de 80 anys o més 95,3 95 95 89,2 89,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 93,7 94 85 86
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91 88,5 89,8 73,5 75,7
(6) Treballadors essencials 94,1 87,9 93,4 52,2 56,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,1 85,3 89,5 63,9 69,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,2 79,3 86,4 46,2 52,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,4 71,5 82,3 27,7 35,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,5 67,2 78,9 19,7 27
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77 63,2 75,1 11,4 17,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,4 58,8 71,1 8,1 13,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,7 59,7 75 0,6 4,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,4 69,2 83 0,3 0,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,2 47,8 58,3 0 0
(14) Persones de 5 a 11 anys 33,5 0 4,6 0 0
Total >=12 anys 86 76,4 84 40,7 44,8
Total >=16 anys 86,8 77,9 85,4 42,9 47,2
Total 79,3 68,6 75,7 36,6 40,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.