Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,5 97,6 95,3 95,6
(1B) Personal de residències 95,1 93,2 95,3 71,9 75,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,2 93,7 96 75,9 78,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,5 92,2 94,5 67,6 71,4
(4) Persones amb gran dependència 89,1 86,9 88,1 68,1 69,1
(5A) Persones de 80 anys o més 95 94,9 94,9 89,9 89,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95 94,4 94,7 82,8 89,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,5 90,9 91,6 80,4 83,5
(6) Treballadors essencials 95,3 91,6 94,7 59,8 64,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,2 89,9 91,8 72,9 78,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,2 87,3 90,8 59,4 66,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,6 81,9 87,8 43,5 55
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,1 75,2 83 32,6 44,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,7 72,9 78,1 26,6 30
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,3 67,3 73,4 20,6 24,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,7 69,3 77,6 16,2 20,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 90,5 78,6 89,1 6,2 8,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,3 64,8 74,7 0,3 0,8
(14) Persones de 5 a 11 anys 44,1 29,4 35,1 0 0,1
Total >=12 anys 88,5 82,5 87,3 47,6 53,1
Total >=16 anys 89,1 83,7 88,1 50,6 56,4
Total 81,9 75,6 80,3 42,5 47,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.