Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,5 98,8
(1B) Personal de residències 88,4 82,2 86,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,9 87,3 91,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,7 81,9 89,1
(4) Persones amb gran dependència 85,5 84,4 84,9
(5A) Persones de 80 anys o més 93,3 92,7 92,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,5 92,6 93,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,6 81,6 88,5
(6) Treballadors essencials 88,2 78,9 85,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,5 76,4 87,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,9 75,8 85,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,5 63,5 81,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,1 58,3 76,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,9 60,3 69,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,5 53,8 63,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 65,8 46,6 61,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 75,4 57,4 70,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66,2 48 54
Total >=12 anys 81,7 69,3 79,2
Total >=16 anys 82,6 70,6 80,7
Total 72,3 61,4 70,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi