Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,2 98,5
(1B) Personal de residències 89,4 83,1 88,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,4 87,8 92,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,9 82,6 89,8
(4) Persones amb gran dependència 85,7 85,1 85,1
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 93 93,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 92,7 93,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,9 82,4 89,3
(6) Treballadors essencials 88,5 79,3 86,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,2 76,8 88,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,4 76,3 86
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,2 64,3 82,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,4 59,9 78,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,9 62,7 72,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,9 57,6 67,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 70,4 50,9 67,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79 61,8 76,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69 59 66,1
Total >=12 anys 83,1 71,4 81,8
Total >=16 anys 83,9 72,1 82,7
Total 73,5 63,2 72,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi