Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 97,6 97,7
(1B) Personal de residències 90,5 85,2 89,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91,4 86,9 90,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 88,5 75,8 83,6
(4) Persones amb gran dependència 90,6 88,4 89,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,7 93,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,2 91,7 92,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,1 81,9 85,2
(6) Treballadors essencials 87,8 77 83
(8) Persones de 60 a 65 anys 84 73,3 80,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 79,7 70 78,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 71,9 56,5 69,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 66,1 48,3 61,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 56,4 37,4 49,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 44,2 19,7 30,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 41,1 5,6 15,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 35,7 4,9 9,2
Total >=16 anys 72,8 58,5 65,9
Total 61,6 49,5 55,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi