Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 100 100
(1B) Personal de residències 100 100 100
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97 90,9 93,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 82,1 64,1 66,7
(4) Persones amb gran dependència 100 100 100
(5A) Persones de 80 anys o més 96,4 91,9 91,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,7 92,7 92,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 83,6 15 15,7
(6) Treballadors essencials 84,3 70,1 75,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 87 39,2 42
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,5 79,2 81,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 73,3 5,4 7,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 64,2 1,2 2,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 46,7 2,7 4,9
Total >=16 anys 67,5 42,9 44,3
Total 58,3 37 38,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi