Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,3 96,2 96,4
(1B) Personal de residències 93 86,4 90,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93 88,4 91,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 88,9 77 84,7
(4) Persones amb gran dependència 91,7 89,9 91
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,5 93,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,8 82,1 94,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,2 83,8 88,3
(6) Treballadors essencials 91,4 81,9 87,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 89 78,2 86,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,1 75,4 85,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,2 64,5 81
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,1 54,3 73,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 64,6 48,3 53,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 49,6 19 24,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 44,8 3,9 9,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 40,3 3,5 7,2
Total >=16 anys 78,2 60,8 69,3
Total 66,1 51,4 58,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi