Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,8 97,1 97,1
(1B) Personal de residències 82,9 76,8 78,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 87,7 79,8 82,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 69,3 12,1 15,4
(4) Persones amb gran dependència 87,1 82,7 82,7
(5A) Persones de 80 anys o més 92,2 89,3 89,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 89,8 46 56,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 76,6 4,7 5,1
(6) Treballadors essencials 64,2 1,5 2,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 75,6 5 7,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 23,9 2,4 3,3
Total >=16 anys 34,7 14,2 15,7
Total 29,1 11,9 13,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi