Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,2 98,5
(1B) Personal de residències 88,8 82,2 87,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93 87,3 92
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,7 81,9 89,1
(4) Persones amb gran dependència 86 84,4 84,9
(5A) Persones de 80 anys o més 93,3 92,8 92,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 92,6 93,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,7 81,7 88,5
(6) Treballadors essencials 88,3 79,1 86
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,5 76,4 88
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,9 75,9 85,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,5 63,6 81,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,2 58,6 76,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,3 60,7 70,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,7 54,3 63,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 66,5 47,3 62,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 76,1 58,7 72,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66,6 51,7 58
Total >=12 anys 81,9 69,8 79,8
Total >=16 anys 82,8 70,9 81,1
Total 72,5 61,8 70,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi