Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 97,6 97,7
(1B) Personal de residències 90,6 85,3 89,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91,5 86,9 90,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 88,6 75,9 83,7
(4) Persones amb gran dependència 90,6 88,4 89,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,7 93,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,2 91,7 92,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,1 82 85,2
(6) Treballadors essencials 87,8 77,1 83,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 84,1 73,4 81
(9) Persones de 50 a 59 anys 79,8 70 78,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 72,1 56,6 69,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 66,3 48,6 62,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 56,5 37,7 49,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 44,4 20,4 31,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 41,5 7,1 16,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 36,1 7,3 11,7
Total >=16 anys 72,9 58,9 66,4
Total 61,7 49,8 56,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi