Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,3 96,6 96,6
(1B) Personal de residències 90,8 84,4 87
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91,5 85,3 88,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 83,7 61,2 66,8
(4) Persones amb gran dependència 90,9 89,2 89,8
(5A) Persones de 80 anys o més 93,9 93 93,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,4 81,2 93,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,7 9,6 12,9
(6) Treballadors essencials 82 55,7 58,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 85 20,9 27,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 81,5 48,6 55,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 67 1,5 10,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 43,9 1,1 6,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 2,7 0,9 1,1
Total >=16 anys 59,1 32,4 37
Total 49,9 27,4 31,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi