Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,5 96,9 96,9
(1B) Personal de residències 90 84,7 86,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,5 85,4 88,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 85,1 64,7 67,5
(4) Persones amb gran dependència 89,3 86,2 87,3
(5A) Persones de 80 anys o més 91,9 90,9 91,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,8 85,5 90,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85,6 12,3 14,3
(6) Treballadors essencials 82,9 61,7 63,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 81,3 29,2 33
(9) Persones de 50 a 59 anys 78,7 53,3 56,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 67,2 2 6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 51,3 1,5 5,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 20,2 1,1 1,9
Total >=16 anys 59,5 33,6 36,1
Total 50,5 28,5 30,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi