Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 95,5 95,5
(1B) Personal de residències 81 74,3 75,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 84,8 74,5 78,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 59,6 10 11,6
(4) Persones amb gran dependència 87,9 80,8 80,8
(5A) Persones de 80 anys o més 90 81,2 81,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 87,5 54,4 56
(5C) Persones de 66 a 69 anys 78,8 3,3 3,7
(6) Treballadors essencials 68,2 1,1 1,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 72,6 3,6 5
(9) Persones de 50 a 59 anys 21,6 2,2 2,6
Total >=16 anys 35,1 15,2 15,7
Total 29,4 12,7 13,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi