Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 97 97,3
(1B) Personal de residències 92,7 86,7 92
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93 87,1 92,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,6 81,1 89,2
(4) Persones amb gran dependència 89,5 86,7 88,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,7 93,1 93,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 86,2 93,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,1 85,3 88,9
(6) Treballadors essencials 89,6 79,5 87,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,4 78,2 87,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,2 75,4 85,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,8 66,9 80,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,6 57,7 75,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71,1 56 67,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 64 46,5 59,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 65,1 46,3 60,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 75,4 55,7 69,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 65,8 45 52,6
Total >=12 anys 81,8 69,1 78,9
Total >=16 anys 82,7 70,5 80,4
Total 72,4 61,2 69,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi