Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,9 97,1 97,1
(1B) Personal de residències 88,4 83 85,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 90 85 88
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 84,8 63,1 69,8
(4) Persones amb gran dependència 90 87,7 87,7
(5A) Persones de 80 anys o més 93,9 93,3 93,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,8 90,7 91,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 84,9 10,6 12,9
(6) Treballadors essencials 83,1 60,2 64,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 79,9 20 25,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 76 53,1 59,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 60,1 1,7 9,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 45 1,3 8,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 13,3 0,9 6
Total >=16 anys 58,2 34,6 38,8
Total 49,2 29,3 32,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi