Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 94,7 92,2 92,3
(1B) Personal de residències 79,8 75,2 76,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 82,6 74,7 76,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 61,5 7,8 10,2
(4) Persones amb gran dependència 82,4 67,7 68,5
(5A) Persones de 80 anys o més 84,9 27,5 27,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 14,9 1,7 1,7
(6) Treballadors essencials 66 0,9 2,2
(8A) Persones de 60 a 65 anys 44,8 0,4 1,1
Total >=16 anys 19,8 7 7,3
Total 16,7 5,9 6,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.