Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,2 98,3 91,5 91,7
(1B) Personal de residències 95,3 91 94,8 64,5 66,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,5 93,4 96,2 72,3 74,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,4 89,5 94,5 52,6 56,5
(4) Persones amb gran dependència 89,5 86 87,4 62 62,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 94,1 94,2 86,5 86,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 93,2 93,8 79,9 84,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,1 89 90,7 72,3 75,9
(6) Treballadors essencials 94,2 87,7 93,3 47,6 50,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,3 86,5 90,6 64,5 70
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,8 82,9 89 45,5 50,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87 76,2 85,8 25,1 32,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,8 71,1 82,3 13,5 21,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,9 68,5 77,8 4,2 6,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,8 62,8 74,3 2,7 5
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,9 62,4 77 0,5 2,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 87,9 71,6 85,5 0,2 0,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,1 50,6 59,7 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 37 0 3,6 0 0
Total >=12 anys 87,6 78,3 85,5 37,6 41,3
Total >=16 anys 88,3 79,8 86,8 39,5 43,4
Total 81,2 70,6 77,3 33,9 37,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.