Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,7 98
(1B) Personal de residències 93,9 87,3 93
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,1 89,5 94,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,4 83,4 91,4
(4) Persones amb gran dependència 91,4 88,9 90,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,8 93,1 93,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,5 88,2 93,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,7 83,9 89,2
(6) Treballadors essencials 92,4 82,8 90,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,4 78,5 88,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,3 76,9 86,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,5 67,2 82,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,4 57,9 77,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,5 60,6 69,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,8 52 62,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 66,9 49,8 62
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,9 60,2 72,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,9 52,4 59,9
Total >=12 anys 83,1 70,9 80,4
Total >=16 anys 83,8 71,8 81,5
Total 74,2 63,3 71,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi