Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,4 95,2 95,2
(1B) Personal de residències 84,8 79,2 80,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 86,1 78,6 81,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 65,6 10,4 13,4
(4) Persones amb gran dependència 88,4 84,4 84,9
(5A) Persones de 80 anys o més 92,7 89,6 89,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 89,4 42 51,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 76,5 3,2 3,7
(6) Treballadors essencials 58,8 1,1 2,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 73,3 3,8 6,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 12,4 1,9 2,4
Total >=16 anys 33,9 14,8 16,2
Total 28,7 12,5 13,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi