Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,1 96,7 96,7
(1B) Personal de residències 91,9 88,5 89,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 88,9 84,4 86,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 80,9 58,9 60,4
(4) Persones amb gran dependència 87,6 85,5 85,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,2 92,6 92,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93 87 91,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 79,5 6,8 7,4
(6) Treballadors essencials 79,3 54,7 56,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 72,8 6,5 8
(9) Persones de 50 a 59 anys 72,1 41,4 43,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 45,7 1 2,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 5,9 0,8 1,2
Total >=16 anys 51,3 31,1 32,5
Total 43,7 26,5 27,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi