Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 97,9 97,9
(1B) Personal de residències 89,2 84,6 85,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 88,5 74,9 76,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 63,1 16,9 17,3
(4) Persones amb gran dependència 89,6 88,6 88,6
(5A) Persones de 80 anys o més 94,9 93 93
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,8 40,3 41
(5C) Persones de 66 a 69 anys 79,1 5,3 5,6
(6) Treballadors essencials 75,2 1,1 1,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 72,6 5,2 6,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 33,3 4,1 4,8
Total >=16 anys 47,9 21,2 21,7
Total 41,8 18,5 18,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi