Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 93,4 89,5 89,6
(1B) Personal de residències 75,6 68,5 69,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 84,4 80 81,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 55 3,3 5,6
(4) Persones amb gran dependència 84,1 81,1 81,2
(5A) Persones de 80 anys o més 90,1 88,5 88,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 83,6 45,4 49,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 70,8 2,5 3
(6) Treballadors essencials 66,1 0,4 1,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 68,5 2,9 5,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 4,5 1,3 1,5
Total >=16 anys 29 13 13,7
Total 24 10,8 11,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi