Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,2 96 96,1
(1B) Personal de residències 87,8 81 83,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91,7 84,5 88
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 83,2 55,6 60,3
(4) Persones amb gran dependència 89,5 86,1 86,4
(5A) Persones de 80 anys o més 92,7 91,4 91,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,3 82,4 89
(5C) Persones de 66 a 69 anys 84,2 7,1 11,7
(6) Treballadors essencials 76,3 53,2 56,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 81,4 7,5 13,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 75,9 39,8 44,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 40,3 1,4 3,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 2,9 1 1,4
Total >=16 anys 49,9 29,7 32,2
Total 43,8 26 28,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi