Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,8 97,3 97,5
(1B) Personal de residències 91,3 85,6 89,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,8 89,3 93,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,8 80,4 86,8
(4) Persones amb gran dependència 90,9 89,2 90,1
(5A) Persones de 80 anys o més 92,9 92,3 92,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,5 89,4 92,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89 82,2 86,4
(6) Treballadors essencials 89,3 78,2 84
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,7 78 85,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,8 77 83,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 78,5 65,3 75,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,8 52,6 69,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 65,3 49,2 54,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 56 29,3 35,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 51,3 12,8 19,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 51 13,7 18,7
Total >=16 anys 77,9 63,3 69,5
Total 69,1 56,1 61,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi