Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 100 100
(1B) Personal de residències 100 100 100
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,1 91,2 94,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 89,5 81,6 84,2
(4) Persones amb gran dependència 100 100 100
(5A) Persones de 80 anys o més 96,7 94,3 94,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,6 92,6 92,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,2 83,7 84,4
(6) Treballadors essencials 85,9 80,7 85,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,8 87,4 88,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,2 83,3 85,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 77,1 71,3 74,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,4 67,3 69,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 65,8 58,2 59,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 56,5 40 43,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 55,8 28,8 35,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,9 62,5 66,9
Total >=16 anys 81,2 73,8 76,2
Total 70 63,7 65,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi