Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 97,6 97,7
(1B) Personal de residències 90,9 85,4 89,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91,8 87,1 90,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 89,4 76,1 84,2
(4) Persones amb gran dependència 90,7 88,6 89,6
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,8 93,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,3 91,8 92,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,3 82,6 85,8
(6) Treballadors essencials 88,3 77,4 83,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 84,4 73,9 81,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 80,1 70,1 78,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 72,7 57 70
(10B) Persones de 40 a 44 anys 67,3 49,2 63,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 57,9 38,3 50,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 46,9 21,7 32,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 45,6 10,1 20,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 45 11,2 16,6
Total >=16 anys 74,3 59,7 67,4
Total 62,9 50,5 57,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi