Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,7 98,7 99,1 95,3 95,9
(1B) Personal de residències 95,6 90,7 95,2 71,4 77,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,2 92,1 94,6 74,3 77,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,6 91,9 93 61 64,5
(4) Persones amb gran dependència 94,9 94,9 94,9 84,7 84,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94,5 94,5 90,5 90,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93 92,3 92,3 86,3 87,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,5 88,8 89,4 73,6 77,9
(6) Treballadors essencials 92 86,9 91,1 48,2 51,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,5 85 86,6 67,8 72,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 84 80,8 83,6 54,7 59,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 76,9 69,9 76,3 28,3 41,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 74,8 65,9 74,1 23,7 36,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 68,8 58,9 66,6 17,6 22,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,2 61,3 69,2 15,1 17,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 74,9 66,1 73,4 13 17,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,6 72,9 83 4,5 5,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 67,1 54,4 63,5 0,1 0,7
(14) Persones de 5 a 11 anys 37,2 21,7 29,4 0 0,3
Total >=12 anys 83,7 78,5 82,7 48,4 52,8
Total >=16 anys 84,5 79,7 83,6 50,7 55,3
Total 78 72,5 76,7 43,9 47,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.