Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,2 98,9 98,9 96,6 97,3
(1B) Personal de residències 91,3 86,7 90,8 69,2 70,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,7 92,3 94,5 75 78,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,4 89,8 92,8 55,9 60,4
(4) Persones amb gran dependència 85 83,8 84,4 71,7 71,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 94,3 94,3 89,1 89,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 93,4 93,9 86 87
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,3 87,8 89,6 73,9 79,8
(6) Treballadors essencials 89,8 85,2 89 50,3 54,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,6 87,2 90,2 68,7 77
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,2 83,1 87,9 54,2 60,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,9 76,3 85,2 36,2 45,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,2 70,5 80,1 26,9 35,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,4 72,2 78,7 22,1 27
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,5 66,9 74,5 18 22,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,7 65,8 77,8 12,1 20,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,3 73,1 84,9 3,2 5,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,9 57,1 66,6 0,1 0,3
(14) Persones de 5 a 11 anys 36,8 22,3 26,2 0 0,1
Total >=12 anys 86,3 79 85,1 44,4 49,9
Total >=16 anys 87,1 80,3 86,2 47 52,8
Total 79,6 72,1 77,8 39,7 44,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.