Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,1 96,8 96,8
(1B) Personal de residències 90,5 82,9 86,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 82,2 72,5 77,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 80,3 51,9 54,5
(4) Persones amb gran dependència 90,2 88,2 88,2
(5A) Persones de 80 anys o més 92,7 91,8 91,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91 82,4 88,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 79,7 6,8 7,4
(6) Treballadors essencials 74,5 51,5 54,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 78 7,9 10,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 67,9 42,2 44,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 31,9 1,2 2,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 2 1,2 1,2
Total >=16 anys 54 33,8 35,7
Total 46,7 29,2 30,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi