Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97 96,2 96,2
(1B) Personal de residències 84,9 76,5 81
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 76,3 69,4 72,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 65,9 7,6 10,3
(4) Persones amb gran dependència 88 85,4 86,1
(5A) Persones de 80 anys o més 91,9 89,1 89,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 81,7 33,7 40,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 70,3 4,4 4,8
(6) Treballadors essencials 68 1,5 2,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 66,4 5,2 6,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 5,7 2,7 2,9
Total >=16 anys 39,1 18,4 19,6
Total 33,8 15,9 17
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi